Sponzorstva / donacije / stipendije

Unifarm d.o.o. odobrava donacije i sponzorstva u različite legitimne svrhe.

Unifarm d.o.o. može dodijeliti donacije, za pravna i fizička lica (građani) te udruženja i zajednice, za podršku projekata, programa ili aktivnosti u oblasti sporta, kulture, obrazovne, zdravstvene, socijalne pomoći i humanitarne svrhe.

Takođe, u cilju unapređenja zdravije i kvalitetnije budućnosti zajednica u kojim poslujemo kroz naše programe sponzorstava i donacija podržavamo rad zdravstvenih ustanova, obrazovnih ustanova, udruženja pacijenata, drugih organizacija i udruženja koje rade i djeluju u sektoru i na projektima zdravstva.

Za dodjelu sponzorstva se mogu prijaviti pravna i fizička lica (građani) i to :

sportski klubovi i savezi, obrazovne i  naučne institucije, institucije i ustanove u oblasti kulture, zdravstva, registrovane organizacije civilnog društva (nevladine organizacije, udruženja građana, humanitarne organizacije, društvene organizacije, fondovi i fondacije), fizička lica koja su umjetnici, zabavljači ili profesionalni sportisti.

Neće se sponzorirati/donirati:

 • Političke stranke,
 • Organizacije ili pojedinci koji podupiru rasnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju,
 • Događanja koja su uvredljiva za javni moral
 • Organizacija ili pojedinci koji su svojim dosadašnjim radom štetile ugledu Unifarm d.o.o. ili mu nanijele materijalnu štetu ili nisu ispunjavali preuzete obaveze po prethodnom sklopljenim ugovorima.

Postupak sponzoriranja/doniranja započinje dostavljanjem zahtjeva za sponzorstvo/donaciju koji se nalazi na web stranici Unifarm d.o.o. (www.unifarm.ba), te ostale relevantne dokumentacije navedene u zahtjevu.

Aplikanti da bi aplicirali programima ili projektima ili aktivnostima za dodjelu sponzorstva/donacija, trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da su registrovana pravna lica (fizička lica – građani nije potreban ovaj dokument)
 2. da je program ili projekat ili aktivnost za koji se podnosi aplikacija iz jedne od oblasti i to: sport, kultura, obrazovna, zdravstvena, socijalna pomoć ili humanitarne svrhe, a može istovremeno obuhvatiti više oblasti.
 3. da aplikacija kojom se aplicira za dodjelu sponzorstva/donacije prezentira kvalitet i originalnost programa ili projekta ili aktivnosti;
 4. da uz prijavu za dodjelu sponzorstva/donacije dostave relevantnu dokumentaciju, naznačenu u obrascu Zahtjeva

Odbacit će se aplikacija:

 1. ako se ne dostavi sva neophodna dokumentacija i podaci iz zahtjeva
 2. ako se ne zadovoljavaju uvjeti iz Kodeksa za treće strane
 3. ako Direktor ne donese odluku o dodjeli donacija iz razloga jer su utrošena sredstva dodjele sponzorstva/donacija za tekuću poslovnu godinu

 

PREUZMI OBRAZAC

STIPENDIJE ZA UČENIKE/STUDENTE

Unifarm d.o.o. takođe odobrava stipendije za učenike i studente. Postupak apliciranja započinje dostavljanjem zahtjeva za stipendiranje koji se nalazi na web stranici. Unifarm d.o.o. (www.unifarm.ba), te ostale relevantne dokumentacije navedene u zahtjevu. Ispunjen Zahtjev za stipendiju zajedno s pripadajućim prilozima poslati:

Poštom na adresu: Novo naselje Bistarac, 75300 Lukavac

Elektronskom poštom na adresu: info@unifarm.ba

PREUZMI OBRAZAC ZA STIPENIDIJU