SLUŽBE

PRK - Predstavnik rukovodstva za kvalitet
Dzenana Osmanović-Dautović, mr.ph.
+387-35-369-884
dzenana.osmanovic-dautovic@unifarm.ba
Mirela Imamović, dipl.pr
+387-35-369-742
mirela.imamovic@unifarm.ba
Služba prodaje | prodaja@unifarm.ba
Služba nabave | nabava@unifarm.ba
Projekt menadžer
Služba finansija i računovodstva | racunovodstvo@unifarm.ba
Registracije,farmakovigilanca i materiovigilanca | pharmacovigilance@unifarm.ba
Marketing | marketing@unifarm.ba
Služba transporta roba
Služba za skladištenje roba
Adnan Agić
+387-35-369-894
adnan.agic@unifarm.ba
Enida Agić
+387-35-369-894
adnan.agic@unifarm.ba
Samra Mahovkić
+387 35-369-894
Muamer Avdihodžić
+387 35-369-894
Stručni saradnici

Kontaktirajte nas i pogledajte gdje se nalazimo

KONTAKT