U ponudi:

  • Unifine olovka igla 4mm 32G
  • Unifine olovka igla 5mm 31G
  • Unifine olovka igla 6mm 31G
  • Unifine olovka igla 8mm 31G
  • Unifine olovka igla 12mm 29G


Imate pitanje?

Kontaktirajte nas