Certifikati

ISO 9001:2008 certifikat

Unifarm d.o.o je u 2020.godini izvršio integrisanje sistema kvaliteta uvođenjem ISO 14001 i ISO 45001.

Klikom na fotografiju možete pogledati naš certifikat.

Na osnovu saznanja dobijenih tokom inspekcijskog pregleda naše kompanije, utvrđeno je da se pridržavamo principa dobre distributivne prakse (GDP).

Klikom na fotografiju možete preuzeti certifikat.