SLUŽBE

PRK - Predstavnik rukovodstva za kvalitet
Dzenana Osmanović-Dautović, mr.ph.
+387-35-369-884
dzenana.osmanovic-dautovic@unifarm.ba
Mirela Imamović, dipl.pr
+387-35-369-742
mirela.imamovic@unifarm.ba

Služba prodaje | prodaja@unifarm.ba

Služba nabave | nabava@unifarm.ba

Almir Omić, dipl.ecc.
+387-35-369-886
almir.omic@unifarm.ba
Emir Memić, mr.ph.
+387-35-369-887
emir.memic@unifarm.ba
Lejla Hodžić, mr.ph.
+387-35-369-890
lejla.hodzic@unifarm.ba
Vedran Jović, bachelor Zašt. Okoline
***
vedran.jovic@unifarm.ba

Služba finansija i računovodstva | racunovodstvo@unifarm.ba

Samra Đerzić, dipl.ecc.
samra.djerzic@unifarm.ba

Registracije,farmakovigilanca i materiovigilanca | pharmacovigilance@unifarm.ba

Merima Fatušić, mr.ph.
+387-35-369-891
merima.fatusic@unifarm.ba
pharmacovigilance@unifarm.ba
Maja Jović, mr.ph.
+387-35-369-888
maja.jovic@unifarm.ba
pharmacovigilance@unifarm.ba

Marketing | marketing@unifarm.ba

Služba transporta roba

Služba za skladištenje roba

Stručni saradnici

Jelena Popović dr.stom.
+387-61-738-136
jelena.popovic@unifarm.ba
Edin Rahmanović, dipl. ecc.
+387-61-227-946
edin.rahmanovic@betamed.biz
Alisa Alibašić, dipl.sanit.ing.
+387-61-482-462
alisa.alibasic@unifarm.ba
Alma Kasić, mr.ph.
+387-62-524-170
alma.kasic@unifarm.ba
Eldin Softić, mr.ph.
+387-61-160-523
eldin.softic@unifarm.ba
Semir Mujezinović, mr.ph.
+387-61-278-390
semir.mujezinovic@unifarm.ba
Selma Arapčić, mr.ph.
+387-62-928-254
selma.arapcic@unifarm.ba
Vesna Banjac, mr.ph.
+387-62-466-574
vesna.banjac@unifarm.ba
Ajla Bunjo, dr.stomatologije
+387-61-678-065
ajla.bunjo@unifarm.ba
Amil Hodžić
+387-61-739-079
amil.hodzic@unifarm.ba
Igor Vujnović, dr.vet.med.
+387-61-104-585
igor.vujnovic@unifarm.ba

Kontaktirajte nas i pogledajte gdje se nalazimo

KONTAKT