Certifikati

ISO 9001:2008 certifikat

Naša kompanija je u mjesecu augustu 2009. godine dobila certifikat po ISO standardima 9001:2008, te postala prepoznatljiva na nivou cijele Bosne i Hercegovine“.

Klikom na fotografiju možete pogledati naš certifikat.

Na osnovu saznanja dobijenih tokom inspekcijskog pregleda naše kompanije, utvrđeno je da se pridržavamo principa dobre distributivne prakse (GDP).

Klikom na fotografiju možete preuzeti certifikat.